"
Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μονοσωλήνιο Σύστημα Θέρμανσης

Mονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης

Το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης είναι ο εξελιγμένος, βελτιωμένος, και κατά συνέπεια, ο οικονομικότερος τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας της κλασικής κεντρικής θέρμανσης σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανεξάρτητη ανά διαμέρισμα θέρμανση.

Στο μονοσωλήνιο σύστημα υπάρχει μία κεντρική στήλη (ζεύγος σωλήνων προσαγωγής -επιστροφής) που ξεκινά από το λεβητοστάσιο και με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω , τροφοδοτεί τον συλλέκτη προσαγωγής με ζεστό νερό από τον λέβητα και παραλαμβάνει από τον συλλέκτη επιστροφής νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας (ΔΤ=20oC),που έχει κάνει τη “διαδρομή” του στα θερμαντικά σώματα του σπιτιού, και το επιστρέφει στον λέβητα.

Το μονοσωλήνιο σύστημα χαρακτηρίζεται από κυκλώματα -βρόγχους μέχρι 3-4 θερμαντικά σώματα το καθένα. Από τον συλλέκτη προσαγωγής ξεκινάει ένας σωλήνας με προορισμό το πρώτο σώμα. Εκεί, ο διακόπτης του πρώτου σώματος στέλνει μία ποσότητα του νερού στο σώμα (όπου περνώντας μέσα από τις πτυχώσεις του,αποδίδεται σε θερμότητα στο περιβάλλον). Την υπόλοιπη ποσότητα ζεστού νερού, αφού αναμιχθεί με το νερό επιστροφής του πρώτου σώματος, την κάνει bypass κατευθείαν στο επόμενο σώμα. Δηλαδή, οι 2 ποσότητες νερού, η μία με θερμοκρασία περίπου ίση με της κεντρικής στήλης και η άλλη μειωμένη εξαιτίας της διέλευσης μέσα από το πρώτο σώμα κατευθύνονται στο δεύτερο σώμα, όπου γίνεται ακριβώς η ίδια διαδικασία μέχρι και το τελευταίο σώμα του συγκεκριμένου κυκλώματος ,από το οποίο επιστρέφει το νερό στον συλλέκτη επιστροφής. Όπως καταλαβαίνουμε στο μονοσωλήνιο σύστημα, τα σώματα είναι συνδεδεμένα σε σείρα . Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι τα σώματα που είναι δεύτερα, τρίτα και τελευταία στη σειρά σε ένα βρόγχο, πρέπει να προσαυξάνονται ως προς το μέγεθός τους για έχουν την επιθυμητή απόδοση ,καθώς το νερό που φτάνει σε αυτά είναι χαμηλότερης θερμοκρασίας

Πλεονεκτήματα

 • Είναι δυνατή η παροχή ζεστού νερού κατά ορόφους ή διαμερίσματα ή ομάδες χώρων (λειτουργία ανά ζώνες) ,δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα αυτονόμησης τους
 • Λιγότερα περάσματα από πλάκες
 • Δεν υπάρχουν οι αντιαισθητικές στήλες θέρμανσης στους χώροους
 • Εύκολη και ολιγοδάπανη πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση του κτιρίου
 • Μεγάλη ταχύτητα ροής του νερού
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, χωρίς πολλά μερεμέτια
 • Χαμηλό κόστος εργατικών
 • Δεν υπάρχει εξάρτηση της θέσης του σώματος από τη θέση κάποιας στήλης
 • Δεν διέπεται η εγκατάσταση του μονοσωληνίου από αυστηρούς κανόνες όπως στο δισωλήνιο (κλίση σε οριζόντιες διαδρομές κλπ) με αποτέλεσμα να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λαθών κατά την εγκατάσταση.

Μειονεκτήματα

 • Η θερμοκρασία του νερού από σώμα σε σώμα (στον ίδιο βρόγχο) μειώνεται ,με αποτέλεσμα να προσαυξάνεται η θερμαντική επιφάνεια των τελευταίων σωμάτων για να μπορεί να έχει την ίδια θερμική ισχύ.
 • Απαιτούνται ειδικοί διακόπτες για τα σώματα ,που να μπορούν να ρυθμίζονται έτσι, ώστε ένα ποσοστό του ζεστού νερού να το στέλνουν στο σώμα και το υπόλοιπο στο bypass. Όταν χρειαστεί να κλείσουν το σώμα ,να μην επηρεάζονται τα υπόλοιπα σώματα του βρόγχου. Οι διακόπτες αυτοί είναι ακριβότεροι από αυτούς του δισωληνίου.
 • Είναι δύσκολη η εγκατάσταση σε τελειωμένο σπίτι.

Το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης εκτός από τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα, επιτρέπει ακόμα με μικρό πρόσθετο κόστος και με την βοήθεια ηλεκτροκίνητης βάννας, θερμοστάτη χώρου και μετρητή την ανεξαρτητοποίηση της θέρμανσης κάθε διαμερίσματος από κάθε άποψη (επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, χρόνου λειτουργίας, κατανάλωσης κ.λ.π.)

Σήμερα, με το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων, η χρησιμοποίηση του μονοσωληνίου συστήματος με δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης της θέρμανσης και χρέωσης κάθε διαμερίσματος ανάλογα με τη δική του κατανάλωση, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.